Salmonella Enteritidis (december 2022–)

Lyssna

Totalt är det 79 sjukdomsfall inrapporterade till Folkhälsomyndigheten med den stam av Salmonella Enteritidis som har påträffats i produktionsmiljön hos en äggproducent. Hittills är inga utbrottsfall identifierade som har insjuknat efter det att nya fynd av salmonella i produktionsmiljön gjordes i mitten av februari.

2023-03-09

Sammanlagt har 79 personer från 16 olika regioner bekräftats smittade med utbrottsstammen av Salmonella Enteritidis som påträffades i produktionsmiljön hos en äggproducent vid årsskiftet (se Figur 2023-03-09). Sjukdomsfallen, varav 36 är kvinnor och 43 män, är insjuknade mellan 6 december 2022 och 4 februari 2023 och är i åldrarna 1-91 år (median 35 år).

Fynd av salmonella hos äggproducenten har föranlett återkallanden av ägg dels i början av januari och dels i mitten av februari. Då det senaste insjukningsdatumet bland de inrapporterade utbrottsfallen är 4 februari, tyder än så länge inget på att någon har smittats i samband med de fynd av salmonella som gjorts i februari.

Figur 2023-03-09. Stapeldiagram som visar insjukningsdatum för rapporterade fall tillhörande utbrottet med Salmonella Enteritidis (n=79), 2023-03-09. För fall markerade i lila saknas information om insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum angetts.

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits 6 december 2022 till 4 februari 2023.

2023-02-13

Sammanlagt har nu 76 personer från 16 olika regioner bekräftats smittade med utbrottsstammen av Salmonella Enteritidis som tidigare påträffades i produktionsmiljön hos en äggproducent (se Figur 2023-02-13). Sjukdomsfallen, varav 36 är kvinnor och 40 män, är insjuknade mellan 6 december 2022 och 29 januari 2023 och är i åldrarna 1-91 år (median 35 år).

Även om de förorenade äggen är återkallade sedan över en månad och ägg som sålts innan återkallandet kan förmodas vara återlämnade, kasserade eller uppätna tillkommer det alltjämt ett fåtal utbrottsfall. Ofta är det då personer som har burit på smittan ett tag innan provtagning och analys eller, alternativt, så kallad sekundärsmitta där smittan misstänks härröra från en annan tidigare smittad person.

I europeiska utbrott har smitta med Salmonella Enteritidis ibland förknippats med kyckling och ägg. Stammar som liknar den aktuella utbrottsstammen har tidigare påträffats i flera andra länder.

Figur 2023-02-13. Stapeldiagram som visar insjukningsdatum för rapporterade fall tillhörande utbrottet med Salmonella Enteritidis (n=76), 2023-02-13. För fall markerade i lila saknas information om insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum angetts.

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits 6 december 2022 till 29 januari 2023

2023-01-26

Det är nu 48 personer från 13 olika regioner som har bekräftats smittade med utbrottsstammen av Salmonella Enteritidis (se Figur 2023-01-26). Utbrottet har nu även kunnat kopplas till de återkallade äggen då tidigare salmonellafynd från produktionsmiljön efter analys av bakteriens arvsmassa har visat sig vara identiskt med isolat från utbrottsfallen. Fortfarande kvarstår typning av salmonellaisolat från redan rapporterade fall som uppger att de ätit mat innehållande råa ägg från återkallade partier varför det totala antalet drabbade förväntas öka.

Även om inga förorenade ägg ska finnas kvar i butik eller på restaurang finns möjligheten att man har ägg kvar hemma från de återkallade partierna. Via Livsmedelsverkets hemsida går det att få veta mer om vilka partier det rör sig om och vad man bör göra med dessa ägg.

Återkallanden av ägg - januari 2023 (livsmedelsverket.se)

Figur 2023-01-26. Stapeldiagram som visar insjukningsdatum för rapporterade fall tillhörande utbrottet med Salmonella Enteritidis (n=48), 2023-01-26. För fall markerade i lila saknas information om insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum angetts.

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits 7 december 2022 till 13 januari 2023

2023-01-18

I slutet av december 2022 identifierades Salmonella Enteritidis hos en större svensk äggproducent vilket har föranlett flera återkallanden av färska ägg.

Återkallanden av ägg - januari 2023 (livsmedelsverket.se)

Ett utbrott av Salmonella Enteritidis som omfattar 22 personer hemmahörande i elva olika regioner är nu identifierat och utreds. Då flera av de insjuknade har ätit rätter där råa ägg från de nu återkallade partierna ingått finns det starka skäl att misstänka en koppling till det tidigare Salmonellafyndet hos äggproducenten. Sjukdomsfallen är i åldrarna 7-90 år (median=40 år), tolv av fallen är kvinnor och insjuknandena har skett mellan 7 december 2022 och 6 januari 2023 (se Figur 2023-01-18).

Under de senaste tio dagarna har det rapporterats in ett större antal personer med salmonellainfektion än vanligt. Salmonellaisolaten från dessa sjukdomsfall har ännu inte typats för bestämning av specifik stam men eftersom flera har uppgett konsumtion av produkter med råa ägg från misstänkt förorenade partier finns det risk att antalet personer som identifieras smittade i utbrottet kommer att öka.

Även om det på grund av återkallandena inte ska finnas några förorenade ägg kvar i butiker eller på restauranger är det möjligt att man kan ha ägg kvar hemma från de återkallade partierna. Via Livsmedelsverkets hemsida går det att få reda på vilka dessa partier är och vad man bör göra med dessa ägg.

Utbrottet utreds i samverkan mellan Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SVA, Folkhälsomyndigheten, regionala smittskydd samt övriga regionala och lokala myndigheter.

Figur 2023-01-18. Stapeldiagram som visar insjukningsdatum för rapporterade fall tillhörande utbrottet med Salmonella Enteritidis (n=22), 2023-01-18. För fall markerade i lila saknas information om insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum angetts.

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits 7 december 2022 till 6 januari 2023.”