Salmonella (Europa, september 2019-)

Europeiskt utbrott av Salmonella Mikawasima utreds. Smittkällan är ännu okänd.

6 november

Sedan mitten av september har 33 sjukdomsfall av Salmonella Mikawasima kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa). De har även kopplats samman med sjukdomsfall i andra europeiska länder. Sjukdomsfallen i Sverige är spridda i 12 län och det senaste kända insjukningsdatumet 24 oktober. Sjukdomsfallen finns i alla åldersgrupper (medel 47 år, 4-89 år) och något fler kvinnor (58%) än män (42%) har insjuknat.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan, som tros vara ett livsmedel som distribuerats till ett flertal europeiska länder men som hittills är okänd. Utredningen samordnas med övriga europeiska länder genom den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Figur. Insjukningskurva för svenska sjukdomsfall med Salmonella Mikawasima (n=33), 2019-11-06

tabell som visar Insjukningskurva för svenska sjukdomsfall med Salmonella Mikawasima (n=33), 2019-11-06

Gå till toppen av sidan