Under hösten har flera inhemska fall av salmonella Kentucky rapporterats till Folkhälsomyndigheten och berörda myndigheter samarbetar nu för att så snabbt som möjligt identifiera en eventuell gemensam smittkälla.

Majoriteten av fallen finns i Västra Götaland, men även Uppsala, Skåne, Stockholm och Västmanland har fall. Alla fall utom ett har bott på äldreboenden eller vårdats på olika sjukhus under inkubationsperioden. Två isolat avviker något från de övriga och rapporteras därför som Subspecies I (8,20), men helgenomsekvensering har visat att även dessa hör till utbrottet.

Berörda myndigheter samarbetar nu för att så snabbt som möjligt identifiera en eventuell gemensam smittkälla.