29 november

Ytterligare 9 fall har bekräftats tillhöra utbrottet av Salmonella Enteritidis (MLVA 2-10-7-3-2). Majoriteten av de 34 fallen är vuxna, ungefär lika många kvinnor som män, och bosatta i 15 olika län/regioner. Personerna har insjuknat mellan 27 september och 3 november.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan. I utredningen intervjuas de smittade om vad de ätit och gjort veckan innan de blev sjuka för att hitta gemensamma livsmedel eller aktiviteter. En fall-kontrollstudie har genomförts där de insjuknades svar jämförs med vad friska kontrollpersoner ätit och gjort, analys av studien pågår.

Figur. Insjukningskurva för fall med Salmonella Enteritidis (MLVA 2-10-7-3-2) (n=34), 2018-11-29

Graf över insjukningskurva för fall med salmonella fram till 18 november

12 november

Under oktober upptäcktes ett utbrott av Salmonella Enteritidis (MLVA 2-10-7-3-2) genom Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Hittills har 25 fall från 12 län kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av arvsmassan hos bakterien). Det är framförallt vuxna personer som har insjuknat och senaste fallet insjuknade 31 oktober.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur. Insjukningskurva för Salmonella enteritidis (MLVA 2-10-7-3-2) (n=25), 2018-11-12

Läs mer

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion