30 maj 2018

Sedan början på maj 2018 har tretton fall av en ovanlig salmonellatyp (S. Typhimurium MLVA 2-17-N-N-211) identifierats vid Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Typen har hittills identifierats i sju län hos personer som rapporterats som smittade i Sverige. De insjuknade personerna, sju män och sex kvinnor, är mellan 10 och 85 år.

En utredning pågår i samarbete med berörda smittskydd och andra myndigheter för att identifiera smittkällan.

Figur 1. Insjukningskurva för salmonella Typhimurium MLVA 2-17-N-N-211, 2018-05-30

Graf som visar insjukningsdag för fallen i utbrottet av salmonella