Chikungunya (Karibien och Centralamerika 2014)

Lyssna

Detta utbrott av Chikungunya över.

22 december 2014

Utbrottet i den västra hemisfären fortsätter sprida sig

Det tidigare chikungunyautbrottet i den västra hemisfären fortsätter att sprida sig. Enligt Pan-American Health Organization (PAHO) har fler än 1 miljon fall av den myggburna sjukdomen rapporterats. Av dessa har 155 avlidit. Utbrottet började på de Karibiska öarna och har därefter fått fäste på fastlandet.

Samtliga länder i Centralamerika rapporterar om lokal spridning av Chikungunya och i USA, Florida har man per den 12 december konfirmerat elva inhemska fall.

27 oktober 2014

Chikungunya har påvisats i södra Frankrike och fortsätter att sprida sig i Amerika

I Montpellier i södra Frankrike har fyra personer i samma familj insjuknat i virussjukdomen chikungunya. Familjemedlemmarna tros ha smittats i Frankrike och det är första gången smittspridning inom Europa rapporterats sedan 2007, då 200 fall av chikungunya rapporterades från Italien. Aedes-myggorna som kan överföra sjukdomen finns i stora delar av södra Europa.

Det tidigare chikungunyautbrottet i den västra hemisfären fortsätter att sprida sig. Utbrottet började på de Karibiska öarna och har nu även fått fäste på fastlandet. I år har nästan 800 000 fall av inhemsk chikungunya rapporterats från Central- och Sydamerika, av dessa är 14000 laboratorieverifierade. Elva inhemska fall har också rapporterats från Florida i Nordamerika.

Behandling saknas men förloppet är ofta godartat

Tiden från att man infekteras tills att man får symtom brukar vara mellan 3 och 10 dygn. Sjukdomen som i början av förloppet kan vara förvillande lik denguefeber, ger ett akut insjuknande med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Många får också hudutslag. Sjukdomen är oftast övergående utan livshotande komplikationer, men ledbesvären kan dock vara besvärliga och i vissa fall bli långvariga. Någon specifik behandling finns inte, och vården är enbart symtomlindrande.

Skydd mot myggorna skyddar mot sjukdomen

Det finns ännu inget vaccin mot sjukdomen, men genom att skydda sig mot insektsbett minskar man risken att bli smittad, vilket gäller för alla insektsöverförda smittor. Aedes-myggorna som sprider sjukdomen är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna, den tid då myggorna främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor och använda myggmedel på bar hud. Fläkt eller luftkonditionering håller också i viss mån myggen borta.

Diagnostik på Folkhälsomyndigheten

Chikungunya är inte en anmälningspliktig sjukdom. Sedan 2006 finns diagnostik för sjukdomen på Folkhälsomyndigheten. Diagnostiken baseras på påvisning av virusets arvsmassa genom PCR eller genom påvisning av specifika antikroppar mot viruset. Genom denna verksamhet vet vi att det årligen diagnostiseras åtminstone ett tiotal fall i landet, samtliga smittade utomlands. Förekomsten av fall i Sverige speglar vårt resande till de länder där sjukdomen förekommer.

Länkar

18 september 2014

Virussjukdomen chikungunya fortsätter att sprida sig i Amerika

I början av december 2013 rapporterades för första gången spridning av virussjukdomen chikungunya i västra hemisfären. Aedes-myggorna (Aedes aegypti, Aedes albopictus), som sprider sjukdomen fanns sedan tidigare i området, men själva viruset hade inte påträffats i den delen av världen tidigare. Sjukdomen finns sedan tidigare etablerad i delar av Afrika och Asien. I år har över 650 000 fall av inhemsk chikungunya rapporterats från Nord-, Central- och Sydamerika med flest fall på de Karibiska öarna.

Omfattande spridning på de amerikanska kontinenterna

Under de månader utbrottet pågått har viruset spridit sig till mer än 25 av de karibiska öarna liksom till bland annat El Salvador, Costa Rica och Venezuela på det Central- och Sydamerikanska fastlandet. Åtta inhemska fall har rapporterats i Florida i Nordamerika. Risk finns att sjukdomen sprider sig vidare i Nordamerika då Aedes-myggorna finns i flera delstater.

Chikungunya finns även i Europa

Chikungunya rapporterades för första gången i Europa 2007, när 200 fall av inhemsk chikungunya rapporterades från Italien. Det finns en risk att sjukdomen sprids vidare i Europa, framför allt till den portugisiska ön Madeira, men också till det europeiska medelhavsområdet där Aedes-myggorna som kan överföra sjukdomen finns. Sjukdomen kan inte spridas direkt från människa till människa. Den överförs till människa via Aedes-myggor. Dessa myggor finns inte i Sverige och det finns därför ingen risk att sjukdomen sprider sig till Sverige.

Behandling saknas men förloppet är ofta godartat

Tiden från att man infekteras tills att man får symtom brukar vara mellan 3 och10 dygn. Sjukdomen som i början av förloppet kan vara förvillande lik denguefeber, ger ett akut insjuknande med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Många får också hudutslag. Sjukdomen är oftast övergående utan livshotande komplikationer, men ledbesvären kan dock vara besvärliga och i vissa fall bli långvariga. Någon specifik behandling finns inte, och vården är enbart symtomlindrande.

Skydd mot myggorna skyddar mot sjukdomen

Det finns ännu inget vaccin mot sjukdomen, men genom att skydda sig mot insektsbett minskar man risken att bli smittad, vilket gäller för alla insektsöverförda smittor. Aedes-myggorna som sprider sjukdomen är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna, den tid då myggorna främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor och använda myggmedel på bar hud. Fläkt eller luftkonditionering håller också i viss mån myggen borta.

Diagnostik på Folkhälsomyndigheten

Chikungunya är inte anmälningspliktigt men sedan 2006 finns diagnostik för sjukdomen på Folkhälsomyndigheten. Diagnostiken baseras på påvisning av virusets arvsmassa genom PCR eller genom påvisning av specifika antikroppar mot viruset. Genom denna verksamhet vet vi att det årligen diagnosticeras åtminstone ett tiotal fall i landet. Förekomsten av fall i Sverige speglar vårt resande till de länder där sjukdomen förekommer.

18 juli 2014

Utbrottet av virussjukdomen Chikungunya i Kariben och El Salvador har nu nått södra USA

I början av december 2013 rapporterades för första gången spridning av virussjukdomen Chikungunya i västra hemisfären. Myggorna som sprider sjukdomen finns fanns sedan tidigare i området, men själva viruset hade inte påträffats i den delen av världen tidigare. Sammantaget rapporteras nu över 350 000 fall samt 21 dödsfall som hänförs till sjukdomen.

Under de sju månader utbrottet har pågått har sjukdomen spridits till flertalet av de Karibiska öarna och även till El Salvador på det Centralamerikanska fastlandet. Amerikanska Centers for Disease Control (CDC) rapporterar nu dessutom ett fåtal inhemska fall i Florida. Södra USA har myggorna som sprider sjukdomen, men viruset har tidigare bara påvisats hos resenärer som kommit från utbrottsländerna. Risk finns att sjukdomen sprider sig vidare i landet.

Viss risk finns också att sjukdomen sprids till Europa, framför allt till den Portugisiska ön Madeira men också delar av det Europeiska medelhavsområdet, där myggorna som kan överföra sjukdomen redan finns.

Sjukdomen som i början av förloppet kan vara förvillande lik denguefeber, ger ett akut insjuknande med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Många får också ett ospecifikt hudutslag. Sjukdomen är oftast övergående utan livshotande komplikationer men ledbesvären kan dock vara besvärliga och i vissa fall bli långvariga.

Tiden från att man infekteras till att man fått symtom brukar vara mellan 3–10 dygn. Någon specifik behandling finns inte, utan enbart symtomlindrande vård. Sjukdomen kan ej spridas direkt från människa till människa. Den överförs till människa via myggor och dessa myggor finns inte i Sverige.

Det finns inget vaccin mot sjukdomen, men genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken att bli smittad, liksom för andra insektsöverförda smittor. Aedes-myggorna som sprider sjukdomen är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna, den tid då myggorna främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och sova under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån även borta myggen.

Källa: Pan American Health Organization/WHO 11 juli 2014, CDC 17 juli 2014.

10 juli 2014

Fortsatt spridning av Chikungunya i Karibien och Centralamerika

I början av december 2013 rapporterades för första gången spridning av Chikungunya i västra hemisfären. Myggorna som sprider sjukdomen finns fanns sedan tidigare i området, men själva viruset hade inte påträffats i den delen av världen tidigare. Sjukdomen har även under de senaste åren ökat sin utbredning i tropiska områden i Afrika och Asien.

Under de sju månader utbrottet har pågått har sjukdomen spridits till de flesta Karibiska öarna och även till El Salvador på det Centralamerikanska fastlandet. Det finns viss oro för ytterligare spridning av sjukdomen, framför allt till södra USA, men även till Portugisiska ön Madeira och delar av det Europeiska medelhavsområdet där myggorna som kan överföra sjukdomen redan finns.

Sjukdomen som i början av förloppet kan vara förvillande lik denguefeber, ger ett akut insjuknande med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt, vilket är mycket typiskt, värk i lederna. Många får också ett ospecifikt hudutslag. Sjukdomen är oftast övergående utan komplikationer, men enstaka fall av hjärn- och/eller hjärnhinneinflammation finns beskrivna. Ledbesvären kan dock vara besvärliga och i vissa fall bli långvariga.

Tiden från att man infekteras till att man fått symtom brukar vara mellan 3–10 dygn. Någon specifik behandling finns inte, utan enbart symtomlindrande vård.
Sjukdomen kan ej spridas direkt från människa till människa. Den överförs till människa via myggor.

Det finns inget vaccin mot sjukdomen, men genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken att bli smittad, liksom för andra insektsöverförda smittor. Aedes-myggorna som sprider sjukdomen är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna, den tid då myggorna främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och sova under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån även borta myggen.

Källa: Pan American Health Organization/WHO 3 juli 2014.