Ebola (nordvästra Demokratiska Republiken Kongo, juni-november 2020)

Lyssna

Detta utbrott av ebola är över.

Den 1 juni 2020 rapporterade hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo, DRC, ytterligare ett ebolautbrott till WHO, nu i den västra delen av landet.

18 november 2020

Den 18:e november deklarerade Hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo (DRC) att ebolautbrottet i Équateurprovinsen är över.

Enligt WHO:s rekommendationer krävs att 42 dagar (dubbla maximala virusinkubationstiden) har passerat för att smittrisken ska kunna avskrivas. Sista bekräftade ebolafallet rapporterades den 28 september 2020.

Sedan utbrottet deklarerats 1:a juni 2020 har totalt 130 fall rapporterats (119 bekräftade och 11 misstänkta) varav 55 personer avlidit. Utbrottet är DRCs 11:e ebolautbrott sedan 1976 när viruset upptäcktes.

Mer information från WHO i Demokratiska Republiken Kongo

6 november 2020

Antalet Ebolafall i Équateurprovinsen beläget i västra Demokratiska Republiken Kongo fortsätter att öka. Den 6 november har totalt 130 fall (119 bekräftade och 11 misstänkta), av Ebola rapporterats varav 55 dödsfall i 12 hälsozoner.

Sedan det 11:e utbrottet deklarerades 1:a juni 2020 har utbrottet utvecklats i långsam takt.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka utbrottsutvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av WHO och ECDC.

6 oktober 2020

Ebolautbrottet i Équateurprovinsen, Demokratiska Republiken Kongo (DRC), fortsätter.

Den 4 oktober var antalet fall 128 (119 bekräftade och 9 misstänkta), varav 53 dödsfall. Ytterligare en hälsozon, Makanza, har rapporterat fall och således är nu 13 av provinsens 18 hälsozoner drabbade.

16 september 2020

Ebolautbrottet i Équateurprovinsen, Demokratiska Republiken Kongo (DRC), fortsätter. Den 11 september var antalet fall 121 (115 bekräftade och 6 misstänkta), varav 48 dödsfall. Ytterligare en hälsozon, Bomongo, har rapporterat fall och således är nu tolv av provinsens 18 hälsozoner drabbade.

Bild 1. Antal bekräftade (röda) och misstänkta (orange) fall rapporterade i tolv hälsozoner i Équateurprovinsen, DRC.

Bild 1. Antal bekräftade (röda) och misstänkta (orange) fall rapporterade i tolv hälsozoner i Équateurprovinsen, DRC.

Källa: WHO-Weekly Bulletin for outbreaks and other emergencies (AFRO-WHO) Week 37, 7-13 September 2020.

2 september 2020

Antalet fall av Ebola i Équateurprovinsen i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRC) har nu ökat till 109 (103 bekräftade, 6 misstänkta och 47 dödsfall) sedan utbrottet deklarerades 1 juni.

Hittills har elva av totalt 18 hälsozoner i provinsen rapporterat fall; Bikoro, Bolenge, Bolomba, Iboko, Ingende, Lilanga Bobangi, Lolanga Mampoko, Lotumbe, Mbandaka, Monieka och Wangata.

Bild 1. Antal bekräftade (röda) och misstänkta (orange) fall rapporterade i elva hälsozoner i Équateurprovinsen, DRC, sedan utbrottet deklarerades den 1 juni.

Antal bekräftade (röda) och misstänkta (orange) fall rapporterade i elva hälsozoner i Équateurprovinsen, DRC, sedan utbrottet deklarerades den 1 juni.

Källa: WHO-Weekly Bulletin for outbreaks and other emergencies (AFRO-WHO) Week 35, 24-30 August 2020.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka utbrottsutvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av WHO och ECDC.

21 augusti 2020

Antal fall av Ebola i Équateurprovinsen i västra Demokratiska Republiken Kongo har ökat till 100 fall varav 43 dödsfall.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka utbrottsutvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av WHO och ECDC.

24 juli 2020

Antal fall av Ebola i Équateurprovinsen i västra Demokratiska Republiken Kongo har ökat till 60 fall varav 24 dödsfall. Smittan är nu utbredd i sju hälsozoner: Bikoro, Bolomba, Iboko, Lotumbe, Mbandaka, Wangata och Ingende.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka utbrottsutvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av WHO och ECDC.

7 juli 2020

Antal fall av Ebola i Demokratiska republiken Kongo (DRC) har ökat. Den 7 juli 2020 rapporterades 41 fall varav 17 dödsfall. I Équateurprovinsen beläget i nordvästra DRC har fall rapporterats från fem hälsozoner: Mbandaka, Bikoro, Wangata, Bolomba och Iboko.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att bevaka utbrottsutvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av WHO och ECDC.

11 juni 2020

Antal nya fall har ökat i nordvästra DR Kongo och den 8 juni rapporterade hälsoministeriet i DR Kongo totalt 12 fall varav 8 personer avlidna. Det nya utbrottet pågår i tre regioner, Bikoro, Mbandaka och Wangata, i Équateurprovinsen och första fallet insjuknade 18 maj.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av riskbedömningar från ECDC och WHO. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för importfall till Sverige som mycket låg.

2 juni 2020

Den 1:a juni förmedlade Världshälsoorganisationen (WHO) en rapport från Hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo om 6 nya Ebola fall varav 4 personer rapporterades avlidna i staden Mbandaka i Équateurprovinsen.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av ECDC och WHO.

Folkhälsomyndighetens bedömning

Risken för importfall till Sverige bedöms i nuläget som mycket låg.

Övervakning

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i DR Kongo kontinuerligt och uppdaterar informationen här vid behov.

Läs mer

Weekly Bulletin of outbreaks and other emergencies (AFRO-WHO)

Ebola (östra Demokratiska Republiken Kongo, 1 augusti 2018 - 25 juni 2020)