• Smittan är inte luftburen och sprids inte ute i samhället vid vanliga sociala kontakter eller från personer som är smittade men inte fått symtom. Ebola smittar genom kontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, diarré och kräk från person som har sjukdomen och har utvecklat allvarliga symtom. Sjukdomen smittar vid nära kontakt med sjuka personer vanligen när de vårdas i hemmet eller på sjukhus utan att skyddsåtgärder finns på plats. Viruset smittar genom kontakt med slemhinnor som mun och öga. Viruset kan inte ta sig genom hel, oskadad hud. En annan situation när smittan sker är när man hanterar avlidna personer, så som traditionella begravningsceremonier där man har fysisk kontakt med den döda kroppen och inte vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

    Uppdaterad: 2019-04-09 16:17

    Direktlänk till frågan