• Risken för fortsatt spridning i Västafrika är tyvärr ganska stor. Utifrån den information som finns verkar man inte ha effektiva motåtgärder på plats och därmed kommer sjukdomen troligen att spridas vidare.

    Risken för andra delar av världen gäller i första hand enstaka resenärer som smittats i Västafrika och sen rest till ett annat land innan de blev sjuka. Den risken är liten utifrån erfarenheter och utifrån de som drabbats under epidemin men finns. Risken är förstås större i länder med stort resande till regionen som till exempel Storbritannien men liten i Sverige med få resenärer. Men det är en risk som är viktigt att ha en beredskap för så att personerna kan omhändertas snabbt få rätt vård och för att förhindra smittspridning.

    Uppdaterad: 2019-04-09 16:17

    Direktlänk till frågan