• Det uppkommer många frågor om risker för personer som vistats i de länder där spridning av ebola förekommer och om det innebär någon risk för deras omgivning när de återvänder hem. Risken att vara smittad vid hemkomsten beror helt på vad man gjort under vistelsen i Västafrika. I Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola beskrivs hur risker bedöms men sammanfattningsvis så är risken väldigt liten om man inte har haft kontakt med sjuka personer eller sjukvården i de länder där utbrott pågår.

    Ebola – information för närstående till hemvändande hjälparbetare

    Uppdaterad: 2019-04-09 16:18

    Direktlänk till frågan