• Folkhälsomyndigheten ansvarar för att följa utvecklingen av utbrottet och informera andra myndigheter och hälso-sjukvården. Folkhälsomyndigheten stöder andra myndigheter i deras hantering av situationen. Myndigheten gör även bedömningar av risker och av hur utbrottet kan utvecklas.

    Om misstänkta fall skulle upptäckas genomförs analys av prover för att ställa diagnos på laboratorier vid Folkhälsomyndigheten, och stöd kan ges till Sveriges smittskyddsenheters hantering som rör bland annat smittspårning, riskbedömningar och kommunikation.

    Uppdaterad: 2019-04-09 16:18

    Direktlänk till frågan