Totalt bekräftades 29 personer bära på ehec bland gäster och personal vid restaurangen. 19 av dessa drabbades av sjukdomsbesvär och 10 visade sig bära på smittan utan att ha fått symtom. Ytterligare nio personer var sjuka men blev aldrig testade. Två personer som inte hade haft någon kontakt med restaurangen insjuknade också.

Utbrottet är över

Restaurangen har öppnat igen efter omfattande sanering och inga nya fall har upptäckts. Undersökningsresultatet baseras på svar från enkäter som skickades ut till över 200 personer som besökte restaurangen under den aktuella tidsperioden.

Oklart var salladen kom ifrån

Smittskyddsinstitutet och berörda kommuner har inte kunnat identifiera var salladen kom ifrån eftersom sallad från ett flertal olika producenter har blandats hos distributören. Eventuellt smittad sallad tros inte längre finnas kvar.