Enterovirus D68 (USA och Kanada, 2014)

Lyssna

Detta utbrott av Enterovirus D68 är över.

Från mitten av augusti till december 2014 pågick ett utbrott av enterovirus D68 (EV-D68) i USA och Kanada. Mer än 1400 personer diagnosticerades med allvarlig luftvägssjukdom orsakad av EV-D68 och de allra flesta var barn. Viss smittspridning påvisades i minst 15 EU/EEA-länder. Utbrottet klingade av i Nordamerika under november och december. Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa läget, men kommer inte längre att uppdatera denna sida.

Riskbedömning

Enligt en riskbedömning av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) bedöms risken för smittspridning i EU/EEA-länderna som orsakar allvarlig EV-D68 sjukdom som måttlig. Hittills har inga länder rapporterat ett ökat antal personer med allvarliga luftvägssjukdomar, neurologiska symtom eller en ökad andel personer med behov av sjukvård på grund av luftvägsinfektion.

ECDC:s riskbedömning 25 november 2014:

Enterovirus 68 detected in the USA, Canada and Europe (ecdc.europa.eu)

​Diagnostik vid Folkhälsomyndigheten

Flera virologiska laboratorier i Sverige kan påvisa förekomst av enterovirus och rhinovirus i luftvägssekret. Metodik för specifik påvisning av EV-D68 finns vid Folkhälsomyndigheten och baseras på påvisning av virusets genetiska material (nukleinsyran) med PCR och sekvensering.

För analys av prov från patienter med misstänkt EV-D68 (falldefinition: barn med allvarlig luftvägssjukdom och laboratorieverifierad enterovirus/rhinovirus-diagnos), vänligen kontakta Folkhälsomyndigheten.

Sjukdom orsakad av EV-D68 är inte anmälningspliktig. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot EV-D68.

Uppdateringar

17 december 2014

USA och Kanada

Från mitten av augusti till 11 december 2014 har USA:s smittskyddsmyndighet CDC bekräftat sammanlagt 1149 personer i 48 delstater med allvarlig luftvägssjukdom som orsakats av EV-D68. I Kanada har totalt 214 fall rapporterats. I Kanada har inga fall rapporterats sedan slutet av oktober och USA rapporterar en minskad aktivitet den senaste månaden. De allra flesta fall har varit barn varav många hade underliggande sjukdomar, till exempel astma.

CDC utreder 12 dödsfall och Kanada ett dödsfall i samband med EV-D68-infektion. I nuläget är det oklart vilken roll EV-D68-infektioner har i samband med dödsfallen.

Hälsovårdsmyndigheterna i USA och Kanada undersöker också rapporterna om neurologiska samt polioliknade symtom, en akut slapp myelit (ryggmärgsinflammation) som orsakat muskelsvaghet i armar eller ben hos 94 fall i USA och ett antal barn i Kanada, varav några med verifierad EV-D68-infektion. Det är ännu inte klart om infektion med EV-D68 är orsaken till myelit hos barnen. Man har endast påvisat EV-D68 i hälften av luftvägsproverna från barnen med myelit och man har inte påvisat viruset i något likvorprov.

Europa

Fall av EV-D68 har dokumenterats i minst 15 länder i Europa under 2014 men inga kluster av allvarlig sjukdom eller ett ökat antal av sjukhusinläggningar p.g.a. akut respiratorisk sjukdom hos barn har rapporterats. Inom den europeiska polioövervakningen rapporteras antal fall av enterovirusorsakad meningoencefalit alternativt akut slapp pares. Man har inte noterat någon ökning av fall inom denna övervakning. Bland de nordiska länderna har fall rapporterats från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sex fall av myelit har påvisats, i Israel (2 fall), Norge (2 fall), Frankrike (1 fall) och Storbritannien (1 fall). Utredningar pågår för att fastställa om EV-D68 är orsaken till dessa symtom. EV-D68 har inte påvisats i likvor hos dessa patienter.

25 november 2014

USA och Kanada

Från mitten av augusti till 20 november 2014 har USA:s smittskyddsmyndighet CDC bekräftat sammanlagt 1121 personer i 47 delstater med allvarlig luftvägssjukdom som orsakats av EV-D68. Endast fem fall har rapporterats under den senaste veckan vilket tyder på minskande aktivitet. De allra flesta fall har varit barn varav många hade underliggande sjukdomar, till exempel astma.

CDC utreder också 12 dödsfall i samband med EV-D68-infektion. I nuläget är det oklart vilken roll EV-D68-infektioner spelar i samband med dödsfallen.

Från augusti till 4 november 2014 har Kanadas nationella laboratorium (NML) rapporterat 214 bekräftade fall av EV-D68. Ett dödsfall i EV-D68-infektion hos en patient med svår astma har dokumenterats i Kanada.

Hälsovårdsmyndigheterna i USA och Kanada undersöker också rapporterna om neurologiska samt polioliknade symtom (förlamning eller muskelsvaghet) hos 88 fall i USA och ett antal barn i Kanada, varav några med verifierad EV-D68-infektion. Det är ännu inte klart om infektion med EV-D68 är orsaken till förlamning hos barnen.

Europa

Fall av EV-D68 har dokumenterats i minst 15 länder i Europa under 2014 men inga kluster av allvarlig sjukdom eller ett ökat antal av sjukhusinläggningar p.g.a. akut respiratorisk sjukdom hos barn har rapporterats. Inom den europeiska polioövervakningen rapporteras antal fall av enterovirusorsakad meningoencefalit alternativt akut slapp pares. Man har inte noterat någon ökning av fall inom denna övervakning. En holländsk studie påvisade EV-D68 virus som liknar de som nu orsakar utbrott redan 2012. Bland de nordiska länderna har fall rapporterats från Sverige, Norge och Finland. Fyra fall av polioliknande symtom har påvisats i Israel (2 fall), Frankrike och Storbritannien. Utredningar pågår för att fastställa om EV-D68 är orsaken till dessa symtom eller inte. EV-D68 har inte påvisats i likvor hos dessa patienter.

17 november 2014

USA och Kanada

Från mitten av augusti till 14 november 2014 har USA:s smittskyddsmyndighet CDC bekräftat sammanlagt 1116 personer i 47 delstater med allvarlig luftvägssjukdom som orsakats av EV-D68. Inga fler fall har rapporterats under den senaste veckan vilket tyder på minskande aktivitet. De allra flesta fall har varit barn varav många hade underliggande sjukdomar, till exempel astma.

CDC utreder också 12 dödsfall i samband med EV-D68-infektion. I nuläget är det oklart vilken roll EV-D68-infektioner spelar i samband med dödsfallen.

Från augusti till 4 november 2014 har Kanadas nationella laboratorium (NML) rapporterat 214 bekräftade fall av EV-D68, vilket är en ökning med 65 fall under perioden 16 oktober-4 november. Ett dödsfall i EV-D68-infektion hos en patient med svår astma har dokumenterats i Kanada.

Hälsovårdsmyndigheterna i USA och Kanada undersöker också rapporterna om neurologiska samt polioliknade symtom (förlamning eller muskelsvaghet) hos ett kluster av 75 fall i USA och ett antal barn i Kanada, varav några med verifierad EV-D68-infektion. Det är ännu inte klart om infektion med EV-D68 är orsaken till förlamning hos barnen.

Europa

Den 6 november publicerades det första fallet av polioliknade symtom (förlamning eller muskelsvaghet) hos ett barn med EV-D68-infektion i Frankrike. Undersökningar pågår för att utreda om infektion med EV-D68 är orsaken till förlamning hos barnet.

Den 23 oktober 2014 publicerades en artikel i Eurosurveillance som beskriver EV-D68 situationen i Nederländerna under perioden 2011 till och med vecka 40 2014.

Sporadiska fall av EV-D68 har dokumenterats i minst fyra andra EU/EEA-länder under 2014 men inga kluster av allvarlig sjukdom eller ett ökat antal av sjukhusinläggningar p.g.a. akut respiratorisk sjukdom hos barn har rapporterats.

10 november 2014

USA och Kanada

Från mitten av augusti till 6 november 2014 har USA:s smittskyddsmyndighet CDC bekräftat sammanlagt 1116 personer i 47 delstater med allvarlig luftvägssjukdom som orsakats av EV-D68. De allra flesta fall har varit barn varav många hade underliggande sjukdomar, till exempel astma. Av de 2300 prover som hittills har analyserats var 40 % positiva för EV-D68. En tredjedel har testat positivt för ett annat enterovirus eller rhinovirus som är vanliga orsaker till luftvägsinfektioner.

CDC utreder också 11 dödsfall i samband EV-D68-infektion. I nuläget är det oklart vilken roll EV-D68 infektioner spelar i samband med dödsfallen.

Enligt CDC ser vissa sjukhus och stater i USA ett minskat antal EV-D68 infektioner; det är dock för tidigt för att bedöma om det är en nationell trend.

Från augusti till 6 oktober 2014 har Kanada:s nationella laboratorium (NML) rapporterat 75 bekräftade fall av EV-D68. Inga dödsfall i EV-D68-infektion har dokumenterats i Kanada.
Hälsovårdsmyndigheterna i USA och Kanada undersöker också rapporterna om neurologiska samt polioliknade symtom (förlamning eller muskelsvaghet) hos ett kluster av 70 fall i USA och ett antal barn i Kanada, varav några med verifierad EV-D68 infektion. Det är ännu inte klart om infektion med EV-D68 är orsaken till förlamning hos barnen.

Europa

Den 6 november publicerades det första fallet av polioliknade symtom (förlamning eller muskelsvaghet) hos ett barn med EV-D68 infektion i Frankrike. Barnet insjuknade den 20 september 2014 med huvudvärk, feber samt kräkningar följt av neurologiska symtom en vecka senare. Virologisk analys påvisade EV-D68 och sekvenseringen av provet visade likhet med några EV-D68 som cirkulerar i USA. Undersökningar pågår för att utreda om infektion med EV-D68 är orsaken till förlamning hos barnet.

Sporadiska fall av EV-D68 har dokumenterats i minst fyra andra EU/EEA-länder under 2014 men inga kluster av allvarlig sjukdom eller ett ökat antal av sjukhusinläggningar p.g.a. akut respiratorisk sjukdom hos barn har rapporterats.

Den 23 oktober 2014 publicerades en artikel i Eurosurveillance som beskriver EV-D68 situationen i Nederländerna.

30 oktober 2014

USA och Kanada

Från mitten av augusti till 22 oktober 2014 har USA:s smittskyddsmyndighet CDC bekräftat sammanlagt 1101 personer i 47 delstater med allvarlig luftvägssjukdom som orsakats av EV-D68. De allra flesta fall har varit barn varav många hade underliggande sjukdomar t.ex. astma. Av de 2000 prover som hittills har analyserats var 40 % positiva för EV-D68. En tredjedel har testat positivt för ett annat enterovirus eller rhinovirus som är vanliga orsaker till luftvägsinfektioner.

CDC utreder också 8 dödsfall i samband EV-D68-infektion. I nuläget är det oklart vilken roll EV-D68 infektioner spelar i samband med dödsfallen.

Enligt CDC ser vissa sjukhus och stater i USA ett minskat antal EV-D68 infektioner; det är dock för tidigt för att bedöma om det är en nationell trend.

Från augusti till 6 oktober 2014 har Kanada:s nationella laboratorium (NML) rapporterat 75 bekräftade fall av EV-D68. Inga dödsfall i EV-D68-infektion har dokumenterats i Kanada.

Hälsovårdsmyndigheterna i USA och Kanada undersöker också rapporterna om neurologiska samt polioliknade symtom (förlamning eller muskelsvaghet) hos ett antal barn i USA och Kanada, varav några med verifierad EV-D68 infektion. Det är ännu inte klart om infektion med EV-D68 är orsaken till förlamning hos barnen.

24 oktober 2014

USA och Kanada

Från mitten av augusti till 22 oktober 2014 har USA:s smittskyddsmyndighet CDC bekräftat sammanlagt 973 personer i 47 delstater med allvarlig luftvägssjukdom som orsakats av EV-D68. De allra flesta fall har varit barn varav många hade underliggande sjukdomar t.ex. astma. Av de 1400 prover som hittills har analyserats var nästan hälften positiva för EV-D68. En tredjedel har testat positivt för ett annat enterovirus eller rhinovirus som är vanliga orsaker till luftvägsinfektioner.

CDC utreder också 7 dödsfall i samband EV-D68-infektion. I nuläget är det oklart vilken roll EV-D68 infektioner spelar i samband med dödsfallen.

Enligt CDC ser vissa sjukhus och stater i USA ett minskat antal EV-D68 infektioner; det är dock för tidigt för att bedöma om det är en nationell trend.

Från augusti till 6 oktober 2014 har Kanada:s nationella laboratorium (NML) rapporterat 75 bekräftade fall av EV-D68. Inga dödsfall i EV-D68-infektion har dokumenterats i Kanada.
Hälsovårdsmyndigheterna i USA och Kanada undersöker också rapporterna om neurologiska samt polioliknade symtom (förlamning eller muskelsvaghet) hos ett antal barn i USA och Kanada, varav några med verifierad EV-D68 infektion. Det är ännu inte klart om infektion med EV-D68 är orsaken till förlamning hos barnen.

16 oktober 2014

USA och Kanada

Från mitten av augusti till 15 oktober 2014 har USA:s smittskyddsmyndighet CDC bekräftat sammanlagt 780 personer i 46 delstater med allvarlig luftvägssjukdom som orsakats av EV-D68. De allra flesta fall har varit barn varav många hade underliggande sjukdomar, till exempel astma. Av de 1400 prover som hittills har analyserats var nästan hälften positiva för EV-D68. En tredjedel har testat positivt för ett annat enterovirus eller rhinovirus som är vanliga orsaker till luftvägsinfektioner.

CDC utreder också sju dödsfall i samband EV-D68-infektion. I nuläget är det oklart vilken roll EV-D68 infektioner spelat i samband med dödsfallen.

Enligt CDC ser vissa sjukhus och stater i USA ett minskat antal EV-D68 infektioner; det är dock för tidigt för att bedöma om det är en nationell trend.

Från augusti till 6 oktober 2014 har Kanada:s nationella laboratorium (NML) rapporterat 75 bekräftade fall av EV-D68. Inga dödsfall i EV-D68-infektion har dokumenterats i Kanada.

Hälsovårdsmyndigheterna i USA och Kanada undersöker också rapporterna om neurologiska samt polioliknade symtom (förlamning eller muskelsvaghet) hos ett antal barn i USA och Kanada, varav några med verifierad EV-D68 infektion. Det är ännu inte klart om infektion med EV-D68 är orsaken till förlamning hos barnen.

9 oktober 2014

USA och Kanada

Från mitten av augusti till 9 oktober 2014 har USA:s smittskyddsmyndighet CDC bekräftat sammanlagt 678 personer i 46 delstater med allvarlig luftvägssjukdom som orsakats av EV-D68. De allra flesta fall har varit barn varav många hade underliggande sjukdomar t.ex. astma. Av de prover som hittills har analyserats var nästan hälften positiva för EV-D68. En tredjedel har testat positivt för ett annat enterovirus eller rhinovirus som är vanliga orsaker till luftvägsinfektioner.

CDC utreder också 5 dödsfall i samband EV-D68-infektion. I nuläget är det oklart vilken roll EV-D68 infektioner spelar i samband med dödsfallen.

Från augusti till 2 oktober 2014 har Kanada:s nationella laboratorium (NML) rapporterat 75 bekräftade fall av EV-D68. Inga dödsfall i EV-D68-infektion har dokumenterats i Kanada.

Hälsovårdsmyndigheterna i USA och Kanada undersöker också rapporterna om neurologiska samt polioliknade symtom (förlamning eller muskelsvaghet) hos 17 barn i USA och 6 barn i Kanada, varav några med verifierad EV-D68 infektion.
Det är ännu inte klart om infektion med EV-D68 är orsaken till förlamning hos barnen.

2 oktober 2014

USA

Från mitten av augusti till 2 oktober 2014 har USA:s smittskyddsmyndighet CDC bekräftat sammanlagt 500 personer i 42 delstater med allvarlig luftvägssjukdom som orsakats av EV-D68. Alla bekräftade fall förutom ett var barn varav många hade underliggande sjukdomar t.ex. astma. I nuläget prioriterar CDC analys av prover från barn med svår respiratorisk sjukdom. Av de prover som hittills har analyserats var nästan hälften positiva för EV-D68. En tredjedel har testat positivt för ett annat enterovirus eller rhinovirus som är vanliga orsaker till luftvägsinfektioner.

Läs mer