Fågelinfluensa H7N9 (Kina 2013-2015)

Lyssna

Detta utbrott av fågelinfluensa är över.

Fågelinfluensa av typen A/H7N9 identifierades för första gången under 2013 hos människor med svår luftvägssjukdom i Kina. Sedan dess har fler fall påvisats där och även i andra länder bland resenärer från Kina. Risken för att viruset ska orsaka en världsomspännande epidemi, pandemi, bedöms vara låg.

11 februari 2015

I slutet av januari 2015 påvisades influensa A/H7N9 hos två personer i Kanada som rest i Kina. Med anledning av dessa fall har ECDC den 2 februari uppdaterat sin riskbedömning för influensa A/H7N9.

Rapid Risk Assessment: Human infection with influenza virus A(H7N9) virus - 4th update, 3 February 2015 (ecdc.europa.eu)

Totalt har 584 fall bland människor rapporterats sedan 2013, främst från Kina (2). De flesta fallen har haft svår luftvägsinfektion och 38 % har dött. Smitta av A/H7N9 har främst skett vid hantering av infekterade fåglar och under vinterhalvåret.

flutrackers.com

Resenärer till Kina bör undvika fågelmarknader samt undvika att äta rå eller otillräckligt tillagad kyckling och ägg. Resenärer från Kina som utvecklar svår influensaliknande sjukdom inom 10 dagar efter vistelse i regioner med smittade fåglar samt har exponerats för fjäderfän eller fjäderfäprodukter bör uppsöka sjukvården för provtagning. Folkhälsomyndigheten har specifik diagnostik för influensa A/H7N9.

2 december 2014

Den 18 november informerade WHO om att ytterligare tre personer infekterats av fågelinfluensaviruset A/H7N9 under hösten. Förra vintern diagnosticerades flest fall av A/H7N9 under årets sex första veckor. Det är möjligt att vi kan få se en liknande topp denna vinter, även om de kinesiska myndigheterna gjort mycket för att kontrollera spridningen och stärka övervakningen.

Den senaste riskbedömningen publicerades av WHO den 2 oktober och innehöll inte några större förändringar jämfört med riskbedömningen från den 27 juni. WHO fastslår att de flesta personer som insjuknat med influensa A(H7N9) har haft kontakt med fåglar eller fågelmarknader och att viruset inte har förmågan att sprida sig enkelt mellan människor. Källan till viruset är fortfarande okänd, men de fall som diagnosticerades under sommaren var från en provins där viruset inte orsakat sjukdom bland människor tidigare, vilket indikerar att viruset kan vara vida spritt över landet. Fler fall bland människor kan komma att diagnosticeras framöver, såväl i Kina som bland resenärer från Kina. WHO rekommenderar inte några restriktioner avseende resor eller handel.

WHO - Uppdatering från den 18 november 2014 (på engelska)

9 september 2014

Efter en period med få nya fall av influensa A(H7N9) bland människor tillkännagav Kinas Nationella Hälso- och familjeplaneringskommission den 3 september två nya laboratoriebekräftade fall. Fallen insjuknade båda i den autonoma regionen Xinjiang Uyghur i nordvästra delen av landet, men bedömdes inte ha någon koppling till varandra. Detta är den första rapporten om fall från denna del av Kina.

Det totala antalet rapporterade fall av A(H7N9) uppgår nu till omkring 450, varav 175 har avlidit.

23 juli 2014

Läget är oförändrat. Den andra vågen av influensa A(H7N9) är nu över i Kina. Sporadiska fall har rapporterats de senaste veckorna och fler kan uppträda under sommaren, eftersom viruset fortfarande cirkulerar bland fjäderfä. Nästa våg förväntas starta till vintern.

WHO:s riskbedömning från den 27 juni innehöll inte några förändringar. Totalt har omkring 450 personer bekräftats ha en infektion med influensa A(H7N9), varav 165 har avlidit. Viruset verkar kunna smitta lättare mellan människor än fågelinfluensaviruset A(H5N1), men studier har visat att till och med familjemedlemmar och andra nära kontakter till bekräftade fall i de flesta fall undgår sjukdom.

WHO – Risk assessment. Human infections with avian influenza A(H7N9) virus. 27 June 2014

19 juni 2014

Antalet rapporterade fall av influensa A(H7N9) i Kina, som nådde sin toppnivå i början av året, har sedan dess minskat för varje vecka. Allt mer talar för att viruset kan komma att uppträda säsongsvis, kopplat till ökade kontakter med fåglar och fågelmarknader. Sporadiska fall förväntas uppträda under sommaren. Det är möjligt att resenärer från Kina insjuknar i andra länder, men sannolikheten att viruset sedan sprids vidare lokalt är låg, eftersom smittsamheten mellan människor har varit låg. Råd för resande i Kina kvarstår oförändrade. Det finns inte några restriktioner avseende resor eller handel avseende Kina.

8 april 2014

WHO bedömer att risken med influensa A(H7N9) inte har förändrats (se nedan). Antalet fall som rapporterats från Kina följer ett säsongsbetonat mönster, med fler fall under vinterhalvåret och våren och färre under sommaren. Sedan februari 2013 har över 400 fall av influensa A(H7N9) laboratoriebekräftats.

24 mars 2014

WHO bedömer att risken med influensa H7N9 inte har förändrats (se nedan).

11 mars 2014

WHO bedömer att risken med influensa A(H7N9) inte har förändrats sedan riskbedömningen den 28 februari (se nedan).

28 februari 2014

Risken bedöms dock inte ha förändrats sedan riskbedömningen den 20 december 2013:

  • Fallen av influensa A(H7N9) har uppträtt i två vågor kopplade till vinterhalvåren. Under sommarmånaderna har färre fall identifierats.
  • Troligen sprids viruset genom kontakt med fåglar eller besök på fågelmarknader.
  • Alla nyligen isolerade virus är känsliga för neuraminidashämmare och liknar den stam som används inom vaccinutvecklingen.
  • Ingenting talar för att viruset kan sprida sig enkelt mellan fåglar och människor, eller mellan människor.

30 januari 2014

Fågelinfluensa sprids åter i Kina. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten)

27 januari 2014

ECDC publicerar en riskvärdering om H7N9.

20 december 2013

  • De flesta personer som insjuknat med influensa A(H7N9) har haft kontakt med fåglar eller fågelmarknader.
  • Det vore inte oväntat om fler fall diagnosticeras framöver.
  • Fall kan komma att identifieras bland resenärer från Kina, men ingenting talar för att viruset har spritt sig utanför Kina.
  • Viruset A(H7N9) verkar inte kunna sprida sig enkelt mellan fåglar och människor eller mellan människor.
  • WHO rekommenderar inte några restriktioner avseende resor eller handel.

11 juni 2013

Kina tonar ner risken för spridning av H7N9. (Nyhet från Smittskyddsinstitutet)

2 maj 2013

Kartläggning av influensa H7N9. (Nyhet från Smittskyddsinstitutet)

24 april 2013

Influensa H7N9 fortsätter öka i Kina. (Nyhet från Smittskyddsinstitutet)

18 april 2013

Råd för resande i Kina. (Nyhet från Smittskyddsinstitutet)

8 april 2013

Utvecklingen av den nya influensan i Kina. (Nyhet från Smittskyddsinstitutet)

3 april 2013

Allvarliga fall av ny influensa i Kina. (Nyhet från Smittskyddsinstitutet)

Läs mer

WHO:s sida om influensa A(H7N9)