Gula febern (Angola 2015-2016)

Lyssna

Detta utbrott av gula febern är över.

Sedan december 2015 pågår ett stort utbrott av gula febern i Angola. Mer än tretusen misstänkta fall har rapporterats och över trehundra dödsfall. Flest fall finns i huvudstaden Luanda men utbrott pågår i flera delar av landet. WHO beskriver utbrottet som det värsta på 30 år och man är orolig för att sjukdomen ska få fäste i andra stora städer i denna del av Afrika.

Gula febern förekommer i Afrika, Central- och Sydamerika. Gula febern orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus och överförs till människa via myggor tillhörande framför allt Aedes-släktet. Den smittar dock inte direkt mellan människor.

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för gula febern, och samtidigt också för denguefeber och andra insektsöverförda smittor. Man bör bära långärmade tröjor och långbyxor, särskilt kvällstid då myggorna brukar sticka. Man bör också smörja in huden med myggmedel. Till natten kan man sova under ett impregnerat myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån myggen borta. Turister från Sverige löper – baserat på många års erfarenhet – en mycket liten risk att smittas.

I februari 2016 initierades en omfattande vaccinationskampanj i Angola och uppemot 8 miljoner människor i landet har vaccinerats. Fall kopplade till utbrottet har också identifierats hos återvändande resenärer i Kina och andra afrikanska länder. Detta visar att det finns risk för internationell spridning till områden med förutsättningar för gula febern-smitta, som länder i Afrika och Sydamerika, men inte Sverige och andra länder inom EU. Det visar också på vikten av att förebygga sjukdomen genom vaccination.

Med anledning av utbrottet påminner Världshälsoorganisationen (WHO) om kravet att resenärer till Angola ska ha vaccinerat sig som skydd mot sjukdomen. Intyg om genomförd vaccination behövs för inresa. Vaccin rekommenderas för alla turister från Sverige från 9 månaders ålder som ska resa till ett område med inhemsk spridning av sjukdomen.

Mer information om vaccin och vaccination mot gula febern

12 oktober 2016

Symtomdebuten för det senast bekräftade fallet med infektion av gula febern inträffade den 23 juni. Sedan dess har inga nya fall bekräftats. Enligt WHO:s senaste lägesrapport (7 oktober) har 32 obekräftade fall rapporterats under de senaste fyra veckorna.

Fram till den 29 september har totalt 4188 misstänkta fall rapporterats, varav 884 fall har bekräftats i Angola. Det totala antalet rapporterade dödsfall är 373, varav 121 rapporterats bland de bekräftade fallen. Misstänkta fall har rapporterats från samtliga provinser i landet och bekräftade fall har rapporterats i 16 av 18 provinser. Enligt WHO har en andra vaccinationskampanj fördröjts på grund av logistiska utmaningar. WHO har för avsikt att påbörja vaccinationsinsatserna under vecka 41. Målet är att vaccinera ytterligare 2 miljoner individer i Angola.

I Kongo-Kinshasa har totalt 2870 misstänkta fall rapporterats (fram till 5 oktober), varav 76 är bekräftade fall och 16 dödsfall. Av de 76 bekräftade fallen rapporteras 57 vara importerade från Angola. Sex av fallen är sylvatiska, dvs. fall som inte är kopplade till utbrottet i Angola (Gula febern är helt eller delvist endemiskt förekommande i 47 länder och ca. 200 000 fall rapporteras varje år.). Den reaktiva vaccinationskampanj som har planerats i två kongolesiska provinser angränsade Angola inleddes den 2:a respektive 6 oktober.

12 september 2016

Sedan den 23 juli har inga nya fall rapporterats i Angola. I den senaste lägesrapporten skriver WHO att fram till den 1 september har totalt 4 065 misstänkta fall rapporterats, varav 884 fall har bekräftats i Angola. Det totala antalet rapporterade dödsfall är 372, varav 121 rapporterats bland de bekräftade fallen. Misstänkta fall har rapporterats från samtliga provinser i landet och bekräftade fall har rapporterats i 16 av 18 provinser. Enligt WHO (9 september) har den första vaccinationsinsatsen avslutats och ca 2,8 miljoner individer har vaccinerats. WHO planerar en andra vaccinationsinsats i Angola under kommande månader. Målet är att vaccinera ytterligare tre miljoner individer.

I Kongo-Kinshasa har totalt 2 603 misstänkta fall rapporterats (fram till 8 september), varav 75 är bekräftade fall och 16 dödsfall. Av de 75 bekräftade fallen rapporteras 57 vara importerade från Angola. Fem av fallen är sylvatiska, dvs. fall som inte är kopplade till utbrottet i Angola (Gula febern är helt eller delvist endemiskt förekommande i 47 länder och ca 200 000 fall rapporteras varje år.). Den preventiva vaccinationsinsatsen som påbörjades den 17 augusti har avslutats och ca 10 miljoner individer har vaccinerats. Vaccinationstäckningen i huvudstaden Kinshasa uppgår till ca 98 %. En fortsatt reaktiv vaccinationskampanj planeras i Kwango provinsen, angränsade Angola.

Enligt WHO:s lägesrapport från den 26 augusti påbörjas regnperioden i september vilket medför en risk för ökad smittspridning. Regnperioden riskerar att begränsa framkomligheten till avlägsna områden i Kongo-Kinshasa, exempelvis områden som gränsar till Angola, vilket kan medföra dröjsmål i den reaktiva vaccinationskampanjen.

29 augusti 2016

Sedan början av juni har antalet bekräftade och misstänkta fall i Angola sjunkit och under juli och augusti månad har inga nya fall rapporterats. I den senaste lägesrapporten skriver WHO att fram till den 18 augusti har totalt 3984 misstänkta fall rapporterats, varav 891 fall har bekräftats i Angola. Det totala antalet rapporterade dödsfall är 369, varav 120 rapporterats bland de bekräftade fallen. Misstänkta fall har rapporterats från samtliga provinser i landet och bekräftade fall har rapporterats i 16 av 18 provinser. Enligt WHO (26 augusti) fortsätter vaccinationsinsatserna och fokuseras till områdena angränsade Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa), Republiken Kongo och Namibia. Men enligt WHO finns det fortfarande en risk att viruset återinförs från Kongo-Kinshasa och drabbar den ovaccinerade befolkningen i Angola, i synnerhet i områden där vaccinationskampanjerna fördröjts eller ännu inte genomförts.

I Kongo-Kinshasa har totalt 2410 misstänkta fall rapporterats (fram till 18 augusti), varav 75 är bekräftade fall och 16 dödsfall. Av de 75 bekräftade fallen rapporteras 57 vara importerade från Angola. 5 av fallen är sylvatiska, dvs. fall som inte är kopplade till utbrottet i Angola (Gula febern är helt eller delvist endemiskt förekommande i 47 länder och ca. 200 000 fall rapporteras varje år.). Spridningen är lokaliserad till 8 av 26 provinser. Den preventiva vaccinationsinsatsen som påbörjades den 17 augusti fortsätter enligt plan.

Regnperioden påbörjas i september vilket medför en risk för ökad smittspridning. Regnperioden riskerar att begränsa framkomligheten till avlägsna områden i Kongo-Kinshasa, exempelvis områden som gränsar till Angola, vilket kan medföra dröjsmål i den kongolesiska vaccinationskampanjen.

18 augusti 2016

Sedan början av juni har antalet bekräftade och misstänkta fall i Angola sjunkit och under juli och augusti månad har inga nya fall rapporterats. I den senaste lägesrapporten skriver WHO att fram till den 4 augusti har totalt 3867 misstänkta fall rapporterats, varav 879 fall har bekräftats i Angola. Det totala antalet rapporterade dödsfall är 369, varav 119 rapporterats bland de bekräftade fallen. Misstänkta fall har rapporterats från samtliga provinser i landet och bekräftade fall har rapporterats i 16 av 18 provinser. Enligt WHO (5 augusti) pågår vaccinationsinsatser i de drabbade områdena och har under senare tid fokuserats till områdena angränsade Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa). En andra vaccinationsinsats påbörjas den 15 augusti i samtliga 18 provinser.

I Kongo-Kinshasa har totalt 2269 misstänkta fall rapporterats (fram till 8 augusti), varav 74 är bekräftade fall och 16 dödsfall. Av de 74 bekräftade fallen rapporteras 56 vara importerade från Angola. 3 av fallen är sylvatiska, dvs. fall som inte är kopplade till utbrottet i Angola (Gula febern är helt eller delvist endemiskt förekommande i 47 länder och ca. 200 000 fall rapporteras varje år.). Spridningen är lokaliserad till 7 av 26 provinser. En preventiv vaccinationsinsats har påbörjats den 17 augusti.

Enligt tidigare rapportering (5 augusti) informerar WHO att spridningen av viruset sker främst i urbana miljöer men risken för fortsatt spridning i rurala områden är fortfarande hög, främst i Kongo-Kinshasa på grund av låg vaccinationstäckning.

26 juli 2016

Sedan början av juni har antalet bekräftade och misstänkta fall sjunkit i Angola, även om det fortsatt rapporteras in fall från flera delar av landet. I den senaste lägesrapporten skriver WHO att fram till den 15 juli har totalt 3682 misstänkta fall rapporterats, varav 877 fall har bekräftats i Angola. Det totala antalet rapporterade dödsfall är 361, varav 117 rapporterats bland de bekräftade fallen. Misstänkta fall har rapporterats från alla provinser i landet och konfirmerade fall har rapporterats i 16 av 18 provinser. Vaccinationsinsatser pågår i de drabbade områdena.

Utöver ökningen av antalet misstänkta fall finns inga uppdateringar beträffande den epidemiologiska situationen i Demokratiska republiken Kongo. De senaste fyra veckorna har det nationella laboratoriet i landet inte kunnat bekräfta misstänkta fall av gula febern på grund av tekniska problem. Enligt den senaste uppdateringen (fram till 11 juli) uppgår det totala antalet misstänkta fall till 1789, varav 68 är bekräftade fall (fram till 24 juni) och 85 är dödsfall. Vaccinationsinsatser pågår i landet.

18 juli 2016

I den senaste lägesrapporten skriver WHO att fram till den 8 juli har totalt 3625 misstänkta fall rapporterats, varav 876 fall har bekräftats i Angola. Det totala antalet rapporterade dödsfall är 357, varav 117 rapporterats bland de bekräftade fallen. Fortsatt har misstänkta fall rapporterats från alla 18 provinser i landet och bekräftade fall har rapporterats i 16 av 18 provinser. Vaccinationsinsatser pågår alltjämt i de drabbade områdena.

Utöver ökningen av antalet misstänkta fall finns inga uppdateringar beträffande den epidemiologiska situationen i Demokratiska republiken Kongo. De senaste tre veckorna har det nationella laboratoriet i landet inte kunnat bekräfta misstänkta fall av gula febern på grund av tekniska problem. Enligt den senaste uppdateringen (fram till 11 juli) uppgår det totala antalet misstänkta fall till 1789, varav 68 är bekräftade fall (fram till 24 juni) och 85 är dödsfall. Vaccinationsinsatser pågår fortsatt och kommer att utökas i veckan.

1 juli 2016

Fler fall av gula febern fortsätter att rapporteras från Angola och WHO skriver i den senaste lägesrapporten att fram till 24 juni har totalt 3464 misstänkta fall rapporterats varav 868 fall har konfirmerats. Totalt har det rapporterats 353 dödsfall varav 116 fall är konfirmerade. Misstänkta fall har rapporterats från alla provinser i landet och konfirmerade fall har rapporterats i 16 av 18 provinser. Omfattande vaccinationsinsatser har genomförts i landet men även om smittspridningen har hejdats med hjälp av vaccinationer fortsätter fall att rapporteras.

Fall kopplade till utbrottet i Angola har också identifierats hos återvändande resenärer i Kina (11 fall), Kenya (2 fall) och Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa).

I Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) har totalt 1307 misstänkta fall rapporterats och 75 dödsfall. 68 fall har konfirmerats och av dessa är 59 fall kopplade till utbrottet i Angola. Övervakningsinsatserna har ökat och vaccinationsinsatserna fortsätter alltjämt och är fokuserade på de drabbande områdena i Kinshasa och centrala Kongo.

Sju länder (Brasilien, Tchad, Colombia, Ghana, Guinea, Peru och Uganda) har också rapporterat utbrott eller sporadiska fall av gula febern men dessa är inte kopplade till utbrottet Angola. I WHO:s lägesrapport från 16 juni hade Etiopien rapporterat 22 misstänkta fall men provresultat har nu visat att de inte hade gula febern.

23 juni 2016

Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt att vaccination mot gula febern ger livslångt skydd och att en påfyllnadsdos efter 10 år inte längre behövs. Hållbarheten för vaccinationsintyg utökas således till en giltighet för resten av livet. Detta börjar gälla den 11 juli.

21 juni 2016

WHO skriver i den senaste lägesrapporten att fram till 15 juni har totalt 3137 misstänkta fall rapporterats varav 847 fall har konfirmerats (i Angola). Totalt har det rapporterats 345 dödsfall varav 112 fall är konfirmerade. Misstänkta fall har rapporterats från alla provinser i landet och konfirmerade fall har rapporterats i 16 av 18 provinser.

I februari 2016 initierades en omfattande vaccinationskampanj i huvudstaden Luanda och man har nu även genomfört vaccinationer i flera delar av landet där smittspridning har rapporterats. I dagsläget fokuserar man på att få upp vaccinationstäckningen i gränsområden mot andra länder. Uppemot 8 miljoner människor har vaccinerats men viruset fortsätter att spridas i landet.

Fall kopplade till utbrottet i Angola har också identifierats hos återvändande resenärer i Kina, Kenya och Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa). Dessa fall visar att det föreligger en risk för internationell spridning till områden med förutsättningar för gula febern-smitta, som länder i Afrika och Sydamerika, och på vikten av att förebygga sjukdomen genom vaccination.

Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) deklarerade utbrott av Gula febern den 23 april 2016. Totalt har 1044 misstänkta fall rapporterats och 71 dödsfall. 61 fall har konfirmerats och av dessa är 53 fall kopplade till utbrottet i Angola. Man har även påbörjat vaccinationsinsatser i landet.

Sju länder (Brasilien, Tchad, Colombia, Etiopien, Ghana, Peru och Uganda) har också rapporterat utbrott eller sporadiska fall av gula febern men dessa är inte kopplade till utbrottet Angola.

Den 17 juni 2017 meddelade WHO att man kan tänka sig att reducera vaccinationsdosen om vaccinbrist skulle uppstå. Detta skulle då utgöra en tillfällig lösning och mer forskning behöver genomföras för att se om immunsvaret skulle bli tillräckligt hos till exempel barn. I dagsläget bedömer man att det globala beredskapslagret av vaccin mot gula febern räcker till pågående utbrott men inte om fler stora utbrott skulle uppstå.

Mer information