Utbrottet av hepatit A är över

Lyssna

PUBLICERAT 5 DECEMBER 2013: Utbrottet av hepatit A kopplat till frysta importerade jordgubbar som pågått i de nordiska länderna sedan oktober 2012 är nu över.

Inga nya fall kopplade till utbrottet har rapporterats de senaste tre månaderna och sannolikheten bedöms vara mycket liten för att det fortfarande finns smittade jordgubbar i handeln. Livsmedelsverket drar därför tillbaka sina rekommendationer att koka jordgubbar från Marocko och Egypten.

Inga nya fall sedan september

I Sverige har totalt 16 fall bekräftats med den stam av hepatit A som är kopplad till utbrottet. Majoriteten insjuknade under våren och endast tre fall har rapporterats sedan början av juli. Det senaste fallet insjuknade 16 september.

Totalt 74 bekräftade fall av hepatit A i de nordiska länderna har kopplats till utbrottet och inget av länderna har upptäckt något fall av den aktuella hepatit A-stammen sedan mitten av september.

Smittkälla

Det omfattande arbetet med att spåra ursprunget av de frysta bären pekar på att den sannolika smittkällan är frysta jordgubbar från Marocko och Egypten. Jordgubbarna var med all sannolikhet från 2012 års skörd och distribuerades till Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Läs mer hos Livsmedelsverket