Kolera (Västindien 2013–2014)

Lyssna

Detta utbrott av kolera är över.

Kolera förekommer just nu i flera länder i Västindien, bland annat Haiti, Dominikanska republiken, Kuba och Mexiko. Risken för turister bedöms vara låg.

Resenärer kan minska risken för smitta genom olika hygienåtgärder. Läs mer i SMI:s nyhetstext från den 23 september 2013.

Rapport om kolera, 14 april 2015

Fram till mitten av mars 2015 har 185 misstänkta fall av kolera rapporterats av vilka 9 personer avlidit i Dominikanska Republiken enligt PAHO (WHO:s regionkontor för de amerikanska kontinenterna). Fler än dubbelt så många fall som under motsvarande period 2014 har därmed rapporterats. Det finns ett samband med kolerasituationen på Haiti där 10 328 fall rapporterats och 106 dödsfall inträffat till och med 20 mars i år. Även på Haiti är antalet fall högre jämfört med samma period förra året.

Rapport om kolera, 1 december 2014

Enligt Läkare utan gränser har det sedan i mitten av oktober rapporterats om fler än 2000 fall av kolera från Port-au-Prince, Haiti. Utbrottet som har pågått i över fyra år blir ofta mer intensivt under regnperioder då den sanitära infrastrukturen och tillgången till rent vatten är bristfällig. Under senare år har befolkningen gradvis förlorat immunitet mot sjukdomen och fler än dubbelt så många fall har rapporterats i år jämfört med samma period 2013.

Rapport om kolera, 4 juli 2014

Enligt PAHO (WHO:s regionkontor för de amerikanska kontinenterna) har inga nya fall av kolera rapporterats från Kuba sedan 20 mars 2014.

På Dominikanska republiken samt på Haiti, där kolerautbrotten började hösten 2010, upptäcks fortfarande nya fall, men trenden är minskande.

Rapport om kolera, 24 juni 2014

USA:s smittskyddsmyndighet CDC informerar om att utbrottet av kolera på Kuba fortfarande pågår.

Inga svenskar har rapporterats smittade på Kuba i anslutning till utbrottet. Risken för turister att smittas bedöms fortfarande som låg, även om andra länder har identifierat fall av kolera bland resenärer från Kuba.

Rapport om kolera, 20 mars 2014

Enligt PAHO (WHO:s regionkontor för de amerikanska kontinenterna) har mer än 700 fall av kolera rapporterats från Kuba mellan augusti 2013 och februari 2014. Kolera förekommer även i Dominikanska republiken samt på Haiti.

Rapport om kolera, 23 september 2013

Koleraepidemi på Kuba. (Nyhet från SMI från 2013.)