12 oktober 2015

Den 12 oktober 2015 rapporterades 1 263 personer med kolera i Irak enligt WHO.

Kolera sprids via vatten och mat, framförallt genom otillräckligt kokta skaldjur och fisk, medan smitta mellan människor är ovanlig. Svår sjukdom drabbar vanligen individer som redan är försvagade, till exempel på grund av undernäring. Det är mycket ovanligt att turister eller andra resenärer drabbas av sjukdomen även i områden med pågående utbrott.

WHO rekommenderar inga restriktioner gällande resor eller handel med länder som drabbats av kolerautbrott. Det är förstås viktigt att resenärer till Irak informeras om förebyggande åtgärder för att undvika smitta av diarrésjukdomar som är vanligt i landet.

Följande åtgärder kan skydda mot diarrésjukdom:

  • att inte dricka kranvatten
  • att undvika is i kalla drycker
  • att äta väl upphettad mat även skaldjur som till exempel ostron
  • att undvika att äta sallader och grönsaker som inte upphettats
  • att bara äta frukt man skalat själv
  • att tvätta händerna väl efter toalettbesök och före måltid

Kontakta gärna vaccinationscentral inför avresan för att få råd. Det är också bra att ta med sig vätskeersättningspulver. Blir man sjuk efter hemkomst är det viktigt att när man söker sjukvård berätta var man varit på resa.

Den väl utbyggda infrastrukturen i Sverige med rening av dricksvattnet, avloppsrening och en väl fungerande sjukvård gör att kolera inte skulle spridas inom befolkningen.

Sjukdomsinformation om kolera