Utbrottet av polio i Somalia växer

PUBLICERAT 16 AUGUSTI 2013: Resande till Somalia rekommenderas poliovaccination. Minst 100 fall av polio har rapporterats från Somalia sedan början av maj 2013. Tio fall har även rapporterats från Dadaab i Kenya, där det finns ett stort flyktingläger med många flyktingar från Somalia.

Detta är de första rapporterade poliofallen i Somalia sedan 2007. Vaccinationstäckningen för poliovaccin i Somalia är bland de lägsta i världen (47 procent). För att stoppa smittspridningen har man inlett omfattande vaccinationskampanjer både i Somalia och i grannländerna.

Resande till länder där poliovirus cirkulerar rekommenderas att vara vaccinerade mot polio. Också Nigeria, Pakistan och Afghanistan är länder där polio fortfarande förekommer. I Sverige ges vaccination mot polio vid 3, 5 och 12 månader samt 5-6 års ålder. Ytterligare en påfyllnadsdos i vuxen ålder rekommenderas till dem som reser till poliodrabbade områden. Spädbarn bör vara grundvaccinerade innan resan.

Utdrag ur WHO:s rekommendationer:

Travellers to polio-endemic countries or areas who have previously received ≥3 doses of OPV or IPV should be offered another dose of polio vaccine as a once-only dose before departure. Non-immunized individuals intending to travel to polio-endemic destinations should complete a primary schedule of polio vaccine, using either IPV or OPV. For people who travel frequently to polio-endemic areas but who stay only for brief periods, a one-time only additional dose of a polio vaccine after the primary series should be sufficient to prevent disease.

Before travelling abroad, persons living in a polio-endemic country should have completed a full course of vaccination against polio, preferably with OPV, to boost mucosal immunity and reduce the risk of WPV shedding. Such travellers should receive an additional dose of OPV 1–12 months prior to each international travel. In case of urgent travel, a minimum of 1 dose of OPV should be given, ideally 4 weeks before departure. Some polio-free countries (for example, Saudi Arabia) may require travellers from polio-endemic countries to be immunized against polio in order to obtain an entry visa, or they may require that travellers receive an additional dose on arrival, or both.

Läs mer

WHO: Poliomyelitis

WHO: Weekly epidemiological record Relevé épidémiologique hebdomadaire

Utbrottsarkiv

Här i utbrottsarkivet finns information om avslutade utbrott. Detta är ett arkivmaterial och länkar kan vara brutna.

Till aktuella utbrott