Utbrott av salmonella i södra Sverige utreds

Sedan den 15 juli i år har hittills 19 fall av salmonella Typhimurium med den specifika MLVA-profilen 3-15-N-N-311 rapporterats till Folkhälsomyndigheten.

Fallen finns spridda i södra Sverige. Den här salmonellatypen brukar förekomma under sensommaren, men nu har fler fall än normalt rapporterats. Orsaken till anhopningen av fall utreds av Folkhälsomyndigheten, berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Antal fall av salmonella Typhimurium 3-15-N-N-311 per dag

Diagram över antal fall av salmonella

Gå till toppen av sidan