Måste behöriga sjuksköterskor ordinera kompletterande vaccinationer upp till 18 år?

Att behöriga sköterskor numera har rätten att ordinera kompletterande vaccinationer i enlighet med den nya föreskriften innebär inte att de måste ordinera vacciner självständigt. I de fall sjuksköterskan inte anser sig ha tillräckliga kunskaper kan och bör BVC- eller skolläkare konsulteras för diskussion och eventuell ordination.