Vilka är de största förändringarna i de nuvarande föreskrifterna om vaccination av barn jämfört med de förra?

  • Åldern då dos 4 av DTP-polio-vaccin ska erbjudas har ändrats från 5-6 år till 5 år.
  • I skolåldern anges årskurser som tidpunkter för vaccinationer istället för åldrar.
  • Kompletterande vaccinationer ska erbjudas även mot pneumokocker (upp till 6 års ålder) och HPV (flickor upp till 18 års ålder).
  • Föreskriften ger bredare ramar för vaccinationsprogrammet då den enbart reglerar lägsta ålder vid vaccination och det lägsta intervallet mellan vaccindoser. Inga övre åldersgränser för enskilda doser anges längre. Detta öppnar möjligheten för behöriga sjuksköterskor att ordinera kompletterande vaccinationer till barn som inte har vaccinerats enligt vaccinationsprogrammet.

Du hittar fler frågor och svar om ordinationsrätt nedan.