Vilka föreskrifter reglerar vaccination av barn?

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn reglerar det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Föreskrifterna publicerades i juni 2016 och har nummer HSLF-FS 2016:51.

Du kan läsa föreskrifterna här: Föreskrifter om vaccination av barn (HSLF 2016:51)