Anordnar Folkhälsomyndigheten någon utbildning om vaccination av barn?

Generellt ligger ansvaret för utbildning och kompetensutveckling hos landsting/regioner och huvudmän för elevhälsan. Folkhälsomyndigheten genomför utbildningsdagar med inriktning på barnvaccinationsprogrammet två gånger om året på olika orter i landet. Datumen finns i kalendariet: https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/.