Får skolsköterskor ordinera kompletterande vaccinationer om de har den reella kompetensen?

Ja, sjuksköterskor med behörighet enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) får självständigt ordinera även kompletterande vaccinationer.