Vilka föreskrifter reglerar sjuksköterskors rätt att ordinera läkemedel för vaccination?

Sjuksköterskors rätt att ordinera läkemedel för vaccination regleras genom Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

Socialstyrelsen svarar på frågor om ordinationsrätt. Nedan anges endast ett fåtal generella frågor och svar om ordination av vacciner till barn.