Vilka vacciner kan ges till barnet om mamman eller någon annan hushållsmedlem är gravid?

Alla. Vaccinera som vanligt.