Innehåller några influensavacciner kvicksilver?

Inget av de vacciner mot säsongsinfluensa som saluförs på den svenska marknaden innehåller kvicksilver/tiomersal.