Vilka typer av säsongsinfluensavacciner finns för barn?

Det finns ett antal tillgängliga vacciner mot säsongsinfluensa för barn i Sverige, såväl trivalenta som tetravalenta (fyrvalenta, quadrivalenta) inaktiverade influensavacciner (i de flesta fall från 6 månader), samt det levande attenuerade (försvagade) influensavaccinet (LAIV) för barn från 2 till 17 år. De inaktiverade vaccinerna ges som injektion och LAIV som nässpray. De trivalenta vaccinerna innehåller komponenter mot två typer av influensa A och en av två influensa B-linjetyper, medan de tetravalenta inaktiverade och levande försvagade vaccinerna innehåller båda influensa B-linjetyperna.

I åldersgruppen 2–17 år kan inaktiverade och levande attenuerade influensavacciner användas. Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget inte någon vaccintyp framför den andra för denna åldersgrupp.