Behöver man ge en extra vaccination mot stelkramp vid sårskada?

Nej, inte om barnet hunnit få sina tre vaccinationer vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Om skadan inträffar kort före den tredje vaccinationen vid 12 månaders ålder kan denna tidigareläggas. Barn får sin fjärde vaccindos redan 4 år efter den tredje, och behöver inte någon extra dos vid sårskada före den fjärde dosen.

För profylax vid sårskador hos vuxna se Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp.