Om ett barn inte fått några vaccinationer mot difteri och stelkramp tidigare, hur gör man då?

Vaccinera så snart som möjligt med 2 månaders intervall mellan de första två vaccinationerna och med minst 6 månader mellan den andra och tredje vaccinationen. Vilket eller vilka vacciner som kan användas beror på vad barnet saknar utöver vaccination mot difteri och stelkramp.

Se även Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet (Hur gör jag med ett barn som inte fått sina vaccinationer enligt schemat?).