Vad göra om ett barn av misstag får en för liten dos vaccin?

Upprepa vaccinationen med rätt dos. Endast fullständiga doser räknas.

Se också Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet (Vad göra om ett barn av misstag får en för liten dos vid vaccinationen?).