Vad innehåller difteri- och stelkrampsvacciner?

Difteri- och tetanusvaccinerna är toxoider, det vill säga bakteriegifter som bearbetats så att de är ofarliga. Vad gäller eventuella andra tillsatser se Frågor och svar om vacciner och säkerhet (fråga 4 Vilka tillsatser finns i vaccinerna?). De vacciner mot difteri och stelkramp som används i vaccinationsprogrammet ingår i kombinationsvacciner. Under spädbarnsåret ges vaccin mot difteri och stelkramp tillsammans med vaccin mot kikhosta, polio och Hib (och eventuellt hepatit B).