Vilka difteri- och stelkrampsvacciner finns idag?

Det idag registrerade vaccinet mot endast difteri och stelkramp är diTeBooster®. Det är ett påfyllnadsvaccin och används inte för grundvaccinering av barn. För grundvaccinering av barn används kombinationsvacciner mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib (och eventuellt hepatit B). Separata stelkrampsvacciner som används vid grundvaccinering av tidigare ovaccinerade vuxna och tonåringar har varit tillgängliga via licensförfarande. Separat difterivaccin är inte tillgängligt längre.