Frågor och svar om Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Frågor och svar kring Haemophilus influenzae typ b (Hib) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

  • Vid vilka tillstånd ska Hib-vaccin inte ges?

    Vid allvarliga reaktioner efter tidigare vaccination mot Hib eller känd allergi mot någon beståndsdel i vaccinet. Absolut kontraindikation är en svår allergisk reaktion inom 48 timmar efter föregående dos eller en sådan reaktion mot en ingrediens i vaccinet.

Gå till toppen av sidan