Vid vilka tillstånd ska Hib-vaccin inte ges?

Vid allvarliga reaktioner efter tidigare vaccination mot Hib eller känd allergi mot någon beståndsdel i vaccinet. Absolut kontraindikation är en svår allergisk reaktion inom 48 timmar efter föregående dos eller en sådan reaktion mot en ingrediens i vaccinet.