Vilka sjukdomar orsakas av Hib?

Hib kan ge ett flertal allvarliga och snabbt förlöpande infektioner, såsom meningit (hjärnhinneinflammation), sepsis (blodförgiftning), epiglottit (struplocksinflammation), och svåra infektioner i olika vävnader som osteomyelit och artrit (infektion i skelett respektive led).