Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

HPV och HPV-infektion

HPV-vaccin

Vaccination mot HPV

  • Vem kan vaccinera sig mot HPV?

    Vaccination mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds flickor födda 1999 och senare i årskurs 5 eller 6. Landstingen har även erbjudit flickor födda 1993-1998 kostnadsfri vaccination mot HPV inom ett utvidgat program (catch-up). Vissa landsting har erbjudit kvinnor upp till 26 år kostnadsfri vaccination.

    Pojkar, män och kvinnor över 26 år som inte omfattas av vaccinationsprogrammet kan få vaccinet på en vårdcentral eller vaccinationsklinik, men får betala vaccinationen själva.

Vaccinationsprogram mot HPV

Vaccination av pojkar mot HPV

Gå till toppen av sidan