Går det att veta hur just jag har smittats med HPV?

Det är inte möjligt att ta reda på när eller av vem du blivit smittad. Smittöverföringen kan ha skett för många år sedan.