Kan pojkar få vaccinet inom vaccinationsprogrammet framöver?

Folkhälsomyndigheten har utrett frågan och bedömer att vaccination mot HPV för pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier och därmed kan införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination inom ett allmänt program bedöms kunna minska smittspridningen och sjukdomsbördan, vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt och inte innebära några etiska eller humanitära hinder.