När kan ett vaccinationsprogram för pojkar mot HPV införas?

Det är svårt att säga. Folkhälsomyndigheten skickade in underlag till regeringen, som fattar beslut om ändringar i vaccinationsprogrammen, den 29 september 2017. Efter att förslaget varit på remiss behandlar regeringen ärendet vidare tills det är klart för att fatta ett beslut. Innan ett vaccinationsprogram för pojkar kan starta måste Folkhälsomyndigheten ändra sina föreskrifter och landstingen upphandla vaccin. Elevhälsans medicinska insats måste också få tid att förbereda sig.