Vad baserar sig Folkhälsomyndighetens bedömning på?

Folkhälsomyndigheten har utrett 13 olika aspekter av HPV-vaccination av pojkar, bland annat vaccinens effekt och säkerhet, kostnaderna, och möjligheterna att implementera och följa upp ett utvidgat vaccinationsprogram. De 13 faktorerna är lagstadgade genom smittskyddsförordningen.