Varför vaccineras inte pojkar inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn idag?

När vaccination mot HPV infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och började erbjudas alla flickor, fanns inte samma kunskap som idag om hur vaccinet kunde påverka smittspridningen av HPV och skydda mot de former av HPV-relaterad cancer som oftast drabbar män, för att motivera att även alla pojkar skulle erbjudas vaccinet.