Vilken effekt kan ett vaccinationsprogram för pojkar få?

Dels kommer pojkar få möjligheten att skydda sig mot HPV-infektioner, vilket kan minska deras risk för HPV-relaterad cancer, och dels kan smittspridningen minska. Detta kan minska förekomsten av cancer bland kvinnor ytterligare och innebär också ett ökat indirekt skydd för de personer som inte vaccinerar sig.