Kan HPV-vaccinet ges tillsammans med andra vacciner?

Ja. HPV-vaccin kan i likhet med andra vacciner ges samtidigt som de flesta andra vacciner, men på separata injektionsställen.