Vem kan vaccinera sig mot HPV?

Vaccination mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds flickor födda 1999 och senare i årskurs 5 eller 6. Landstingen har även erbjudit flickor födda 1993-1998 kostnadsfri vaccination mot HPV inom ett utvidgat program (catch-up). Vissa landsting har erbjudit kvinnor upp till 26 år kostnadsfri vaccination.

Pojkar, män och kvinnor över 26 år som inte omfattas av vaccinationsprogrammet kan få vaccinet på en vårdcentral eller vaccinationsklinik, men får betala vaccinationen själva.