När infördes HPV i vaccinationsprogrammet i Sverige?

Vaccination mot HPV ingår i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 2010. Programmet är begränsat till flickor.