Kan doser flyttas från ett landsting till ett annat?

Omfördelning av vaccindoser kan ske om båda parter har partihandelstillstånd och landstingens avtal med vaccinleverantör tillåter detta.