Kan jag som riskgruppspatient vända mig till en privat vaccinatör?

Privata vaccinationsmottagningar kan ha vaccindoser kvar även om landstingets mottagningar och vårdcentraler har slut. I en del landsting är vaccinationen avgiftsfri eller till reducerat pris för riskgrupper även hos privat vaccinatörer medan i andra landsting får man själv stå för avgiften, detta beror på vilka avtal som råder lokalt.