Kan landsting ta in doser från annat land?

För doser som finns kvar hos en producent eller partihandlare i annat land gäller att producenten sköter en omfördelning till kund i Sverige (exempelvis ett eller flera landsting) genom sedvanliga procedurer för försäljning av vacciner. Om produkten inte har svensk märkning behöver dispens sökas hos Läkemedelsverket. För produkter som inte är godkända i Sverige gäller också för mottagande landsting att se till att det finns licens för försäljning av det hos Läkemedelsverket.

Läkemedelsverkets webbplats om partihandel.